ВАЖНИ ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА

Горещ телефон на Община Казанлък
обадете се на 070040056

Свидетел сте на домашно насилие?
обадете се на 112 или 0800 11 977

Виждате дете в опасност?
обадете се на 112, 0800 11 977 или 116 111

Национална линия за пострадали от насилие
0800 1 8676 (или 0298176)

Забелязали сте животно в беда?
подайте сигнал на 02 953 17 84 (Фондация “Четири лапи“)